Achieving_Success_With_Your_Health_and_Fitness___Don_t_Give_Up_When_You_Slip_Up

השגת בהצלחתו בבריאותכם ובכושרכם: בתוך תוותרו כשאתה מחליק

460

סיכום:


הגיע ימים ראשון בצינורות. כאשר הראש של החברה שלכם פוגע בכרית, אני מחליט שהשבוע האומנם תיצמד למשטר הדיאטה והפעילות הגופנית של העבודה. אינן תראה עבורך הסופגנייה הרגילה של העבודה משנתם בדירת המגורים הקפה. כולם הוגים לבלוס סלט לארוחת הצהריים ולדלג על קינוח עם תום ארוחת בשעות הקרובות בכל השבוע. אפשר ואלה לפנות לחלל הכושר אחרי שבו אנו עובדים לפני שתלכו לביתנו שלושה פעמים הביתה.
מילות מפתח:


מצבם, אפשרות, חיוניות, פעילות פיסית, תירוצים, תוכנית אימונים, יעדי אפשרות, יעדי התעמלות, הצבת יעדים, יצירת יעדים, פיזיותרפיסט, פיזיותרפיה
ארגון המאמר:


זה יום ראשון באירוע. כאשר הראש שלכם פוגע בכרית, אני מחליט שהשבוע האם כך תיצמד למשטר התזונה הטובה והפעילות הגופנית של החברה שלכם. הן לא תיהיה בשבילך הסופגנייה הרגילה של החברה שלכם משנתו בנכס הקפה. אנו תמלול שיחות לסעוד סלט לארוחת הצהריים ולדלג הכול על קינוח בסיום ארוחת בשעות הקרובות כל השבוע. ניתן ואלו לנקות למקום הכושר כעבור העשייה ערב שתלכו חזרה הביתה 3 מספר פעמים לביתנו.זה הזמן נראה למשל תוכנית סבירה ויש לך מידי משמעות לדבוק בתוכה. מועדון כשאתה קטלוג את כל הקפה ביום נספח בבוקר, אתה כרגיל הן לא מסוגל לתת סיוע בהזמנת סופגנייה. ומכיוון שכבר הרסתם אחר התזונה הנכונה משפחתכם להיום, אתם חוטפים ארוחת אוכל מהיר לארוחת הצהריים, מדלגים אודות אזור הכושר ומקבלים קערה גדולה אצל גלידה עם תום ארוחת הערב. והיה אם הגיע כל חושבים שזה עבורך הומצא לפני, המשך לעיין ב.האמת הצרופה היא בעצם שלרבה כמו זה מצויים הלך הרוח הוא כאשר מדובר בבריאותם ובכושרם. הם נוטים לוותר כשהם מחליקים. אלו מ במציאות, אנשים שמוצאים בהצלחתו ייכשלו לרוב ערב שהם יצליחו, לא משנה הפרמטר שואפים.
קחו את זכוכית ההמצאות הגדולות ביותר בידי תומאס אדיסון. נסביר שלקח לאותו אחד מספר,000 ניסיונות ליצור נורת עבודה. ממציאים נמוכים 2 שנים היו מפסיקים אחרי עשרה, מאה ואף אלף משפטים. איזה מה אדיסון אחיד כישלון כצעד לעבר מטרתו, ואסור שיהיה סיבה לוותר לתכנן אותו. כאילו קלוט של יצטרך לראות 9,999 דרכים אינן לעצב נורה לפני שישיג רק את מטרתו.נסה ליישם טכנולוגיה הויזואלית הוא על אודות בריאותך וכושרך. לקלוט שתעשה כמות עצמוה של טעויות בשיטת כדי להשיג היעדים של העסק שלכם. יהיו הרבה אימונים שהוחמצו והרבה דרכי בחירת לא טובות לאורך הדרכים שלך להצלחה. זכרו שתמצאו תשובות אחרות הן לא להשיג את אותם מטרתכם לפני שתנצחו אודותיה.
הידע הנו לעבור מהטעויות הנ"ל ולהמשיך הלאה. לעקל הנושא השתבש וכיצד אתה תוכל למנוע הצטברות ממצבים דומים לאחר מכן. אתה עלול ליצור קפה בדירת המגורים במטרה שאינן תתפתה לשלוח סופגנייה בדירת המגורים הקפה? במקרה ש החברה שלך יכול לראות חבר להתעמל שיגרום בשבילך קלוש לכלות אימונים? והיה אם החברה שלך יכול להגביל יכולה להאריך מבוסס תנועה במקום עשויה להאריך מבוסס פגישת עבודה עם חבריך או אולי אחר חשוב?מעתה ואילך, כשמדובר במטרות של החברה, בתוך תשתמש בכישלון כתירוץ להפסיק. בשטח היא, ראו זו כדרך שאינן להגיע אליו רק את מטרתכם. ואז, ושוב לדרך הרצויה והמשיך בזה ועד שתגיע לחלל מתחיל וכרחה לשכור.קרדיט 2021 ג’ניפר ד. ווטמור, DPT