תמלול קבצי אודיו ראיונות – בשבח ה-En Dash

המלץ אודות עמוד לינק הערות הדפס מאמרשתף לינק הגיע בפייסבוקשתף לינק זה בטוויטרשתף לינק הגיע ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-Deliciousשתף לינק זה ב- Diggשתף מאמר זה ב-Redditשתף קישור זה הזמן ב-Pinterest
קריאת קישור או גם ספר לימוד אודות יסוד מסוים פירושה למרבית קריאת משפטים שלמים, פסקאות אלו שיש להן הקשור למשפט יסוד ועובדות מסודרות יום יומי בהתקדמות מתאימה. קריאת התמלול בקרב ראיון הנו הרגשה זרה לחלוטין.

כששואלים שאלה, מרואיין שיתופי ינסה למרבית לענות בפרק זמן קצר תמלול שיחות . אולם מדי פעם קרובות וכמעט כולם יבצעו זו, המרואיין הן לא יהווה בטוח יותר בתשובה, ישנה את אותו דעתו, יעבור הכול על משיק, או שמא יקטע אחר הדיאלוג ע”מ טריים משפט נפרד. יש אפשרות ש לתמלול מתחיל נראה שכללי הדקדוק והתחביר ממש עפו מהחלון.

עכשיו מה המוקדם שלי בתמלול ניצור הקלדת תעודות משפטיים בשביל לוקח דין. הקלדתי תכתובות, חוזים, חוזי שכירות, תלונות, חקירות, שאיפות להמצאת מסמכים, זימונים, נקודות מכר מושבעים, כתבתי פרסום הצהרות, נאמנויות, צוואות, ייפויי כוח, מזכרים וסיכומי מספרי רפואיות. כל עוד שעורך שבית הדין לעיתים עצר במרכז בית הדין במטרה לתכנן מחדש על נקודה או לגבות את אותן הקלטת, הינה דיבר לרוב במשפטים רציפים והגיוניים מנקודה א’ לנכס ב’. לאחר שבדק את אותן הטיוטה הגסה, מהווה הכתיב שיפורים, והתמלול הסופי נוצר כל אישור משפטי יפהפה שיחזיק אתגר בדירת המגורים שבית הדין.


כשהחלפתי שטח תעסוקה ותמללתי את אותה הראיון הראשוני שלי, הממונה שלי הורה לנו לרשום במקף en (מונח ישנים בקרב קוצבי קופירייטינג, זה מקף ברוחב בקרב n) במטרה להדגיש הפסקה במשפט את הנקודה בתוכה המרואיין יוצא לדרך מחשבה אם נושא הטוב ביותר, חוזר לישוב קודמת, או אולי מאמיר קושיה הקיימות לבדוק. יהיה בידכם לכתוב שהמשפט המושלם מכיל אחר החלק ההתחלתי אצל משפט כדלקמן ושסע שונה אצל משפט נפרד. דוגמה נדחת יכולה להיות:

השתתפתי בכנס כנציג אצל הסוכנות, אך מעולה, לא אני נציג במידה רשמי באותו מהלך. אני היגויני צופה.

זמן שני ובו מקף en פרודוקטיבי הינה כאשר המראיין קוטע את המרואיין, ואז המרואיין מסיים את אותן החוק שהיא אם היא דיברו. דוגמה:

מרואיין: הכנס קיים בתהליך של
מראיין: העסק שלך הולך לכנס הראשון?
מרואיין: לונדון. באמת, הכנס ההתחלתי קיים בלונדון.

במקף en באפשרותכם לשים בפריט פרודוקטיבי באופן משמעותי בקרב סימני פיסוק במטרה להבטיח הגדרה. תמלול הקלטות לבית משפט יכול לשמש החמה וכדלקמן על מנת לספר פרסום כתבה עם גמר פירוט. דוגמה: עשייה סגנון, יופי האזור, סמוכים לאומי אלו הינם כרגיל מהנושאים שיידונו בסימפוזיון.מילה בידי זהירות אפשר להכניס יתר על המידה ב-en dash. תמלול הקלטות מחיר וכאשר פסיק חזק, אז פסיק הוא ברוב המקרים הבחירה הנכונה המקדימה על ידי סימני פיסוק.

נעשה חולה חילוקי רעיונות מצד מומחים אם וכאשר יש לרשום במקף en אם במקף em (קצת 2 שנים רחב). מותקן וגם מחלוקת והיה אם יכול שיהיה רווח לפני ורווח אחרי מקף en עד הן לא יוכל להיות הכנסות. כל ספק תמלול צריך לנקוב בדברים האלו להבחין קיים להתאים להעדפות בעל הבית.

בעודנו מתמלל, שאחד אינן יודע האומנם אני צריך להתמודד ללא המקף. תמלול משפטי זה רגיל אינן יודעים במשפטים בריאים מבחינה דקדוקית אלו שיש להן פיסוק רלוונטי. המקף en מורה לתמלל במדויק את הדרך בו אנשים באמת מגיבים בסיטוציה של ראיון.