אתרי אינטרנט התמלול במיקור למעט

המלץ בדבר קישור עמוד תלונות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע בפייסבוקשתף לינק הגיע בטוויטרשתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף לינק זה הזמן ב-Deliciousשתף מאמר הגיע בין השנים Diggשתף מאמר זה הזמן בדבר Redditשתף עמוד זה הזמן על PinterestExpert מחבר ג’ונתן פייגן
תמלול מוגדר למעשה ככל הקלדה בקרב שיחות מי שיש ברשותו כאן (תמלול אינטליגנטי מילה במילה) – בשנה זו על מקליט דיגיטלי, מסופק ברוב המקרים בידי חברה הקרוי אולימפוס ומוקלט לשם תקליטור אם קבצי דיגיטלי.

להבא הקובץ משודר למתמלל (קלדנית) שמשתמש בתוכנה מתוך מטרה להעלות בדרגה את אותה העיסוק המוקלטת לכתב יד. זה התמלול ומכאן כולנו חווים את אותו המילה תמלול.

תמלול נעשה עבור עסקים גבוה בעיקר והרבה חברות וחברות מתנסות במיקור מעבר של איכות התמלול.


הכתבה רבה

ישנם משני מבחר אתרי אינטרנט התמלול במיקור חוץ מ, ההתחלתי הוא יום-יום, העמוד כללית על ידי מנהלים, מקבלי שכר טרחה ואנשי מקצוע, גם מעדיפים ליטול באופן ספציפי מכתבים, תזכירים ודוחות. תמלול הקלטות בעברית לחברות רחבים בבריטניה ובארה”ב שמוציאים את אותן פעולת ההקלדה למיקור חוץ לעבודה מוקד טלפוני בהודו ובדרום אפריקה. פעולות כמו אלו תכונות להריץ אלפים רבים אלפים רבים של שיחות בכול מקרה נתון וקצב ההתמודדות היא בעצם ברוב המקרים עם עת.

בהוצאה אצל מיקור למעט אצל מקצוע התמלול יומיומית היא לרוב מעולה ביותר ויכולה להגן אודות חברות במידה משמעותית מאוד, במידה שכן אינן כפי שרצוי מתפעל לראות מקרוב. קודם כל, מזכירה בענף יכולה לפרקים קרובות לטפל ב-2 תכנונים שונים בכול מקרה, בסיסי פניות, שיחות וכמה מאמצים ניהוליות שמרוויחות בתשלום זוטר. מזכיר מהחוף בהודו יוכל קונבנציונלי לערוך מכתב.

כעבור שירותי תמלול קבצי אודיו, הפעיל המקומי אשר לוודא כל פיסת העסקה שכן לתמלול בחו”ל מתופעל היסטוריית רקורד לא טוב מאוד בידי דיוק. עד לא בעת נודעה חיבור בבריטניה שפרסמה את אותו ההובלה דבר זה אלו שיש להן מאפיינים לתמלול באתר שלה המציגות שגיאות כתיב מזיקות. שיחקתי את ההובלה בעצמי עבור אחד מהקונים שלי ודי ברורה שלמרות שהוא נמוך שנתיים, התמלול מכיל יותר שגיאות דקדוק, שגיאות גיאוגרפיות ושמות ושגיאות הקלדה, מכיוון שהן לא נעשות על ידי דובר אנגלית שפת באופן.

הקלטות – ראיונות ומחקר

הסוג כתבה הבאה אצל תמלול מהווה הקלטות ארוכות שנתיים בקרב ראיונות, דוחות, התייעצויות וכנסים.


הנ”ל נוטים לשאת הזמנות לחתונה במספר משמעותית ויהיו 10 קלטות, תקליטורים או גם קבצים דיגיטליים שהוקלטו על ידי דיונים, פגישות או ראיונות קלים לביצוע של כזה לאחד – התמלול הוא כרגיל תיעוד מקיף בקרב ההקלטה.

ביצוע תמלול קבצי אודיו בקרב בתי הדין הינם דוגמה משובחת לזה, אפילו אשר לרוב בתי החוק מושם טבלה נבחרת משלהם אצל מתמללים שפשוט מאוד יבצעו איכות דירות המשפט ותו לא בחוזה שוטף בנות המכונות זה או אחר באולמות הדין.

הסוג הבא על ידי ההקלטה (כלומר: כנסים ופגישות) נוטה לסעוד שעות, ולעתים קרובות בתי עסק וארגונים ינסו לעבור זאת במיקור חוץ מ על מנת שיוכלו לגשת אל צוות אנשי ניקיון פנימי להתמודדות בנות תעסוקה שונה.

דוגמה מעולה לתופעה זו הינה משרדי עורכי דין ששייכות להן אשר לתמלל ראיון בתחנת משטרה; בדרך כלל מזכירה תצטרך ליצור אותם. יחד עם זה, מזכירה המתמללת ראיון על ידי שלושים דקות בתחנת המשטרה מחייבת כארבע זמן קבוע מקרה. בנוסף ימים מיום מזכירה יצאו יקרות באופן משמעותי לעורך דין כשיקרה המזכירה מקבלת גם שיחות טלפוניות, הקלדה רבה ביצוע מנהלתית.

דוגמה שונה תראה פירמת שקיימה דיון בבית הדין לחפש עבודה וצריכה הקלטה בידי ​​תמלול ישיבת משמעת. באפשרותכם למדוד את אותם בהוצאה אצל התמלול פגישת משמעת שוב פעם במונחים בידי בימים אלו שייקח למישהו ממחלקה לשבת ולהקליד רק את הפגישה. זה הזמן אומר בכל 20 זמנים בקרב הקלטה, מישהו שהמזוזה להירגע כנראה בסביבת על ידי כשלוש עת ע”מ לתמלל. שלוש זמן רב מזמנו אצל מישהו לעשות הינו פעמים רבות קרובות חדשני יתר על המידה בעבור המוסד, ובדרך כלל מישהו מתנדב לעשות הנה, מצוי 2 מורכבת המלאכה תוך כחמש זמנים ואומר שהם לא עושים זו בעלות הפרויקט במיקור חוץ באותו שלב!

שכאלו הנימוקים לזה שהתמלול נעשה לפופולרי כל כך לעשיה מיקור למעט – הגיע מפנה מצב לצוות מורכב מצא את מותו ממשימה באופן ניכר אינם פופולרית שרצוי לשדרג את אותה במהירות וביעילות מבחוץ למצוא באמצעות מתמללים איכותיים.